LOGO

PRODUCT CENTER

产品中心

淡咖——有机氮

追肥不用愁

                                                         淡咖来加油

          xxx.jpg


营养元素表

有机氮≧120g/L

有机钾≧5g/L

有机质≧120g/L

氨基酸≧80g/L
产品成分

本品是通过微生物发酵技术生产浓缩而成的有机水溶肥料,所有营养均为菌体自然代谢成分,作物吸收后无任何残留。                  


产品功能

◆施用后能激活有益微生物菌群,促进硝酸还原酶的活性,加速氨基酸蛋白质的合成。

◆富含高活性小分子有机氮,作物可直接吸收,不烧苗、不烧根、不烧芽、不烧叶、可完全替代尿素追肥促进生长,强壮植株,可明显改善作物品质,提高作物产量。

◆富含高活性有机质,作物不经转化可直接吸收,快速全面补充营养,预防病害发生。

◆保护环境、无残留、无污染、无毒副作用,完全符合国际绿色无公害作物的生产要求。


首页

关于我们

一键拨号

一键导航